Általános Szerződési Feltételek

A Best Agria 4 Bt által üzemeltetett
Boldizsár Cukrászda webshop
általános szerződési feltételei és üzletszabályzata

Fogalmak:

 • Eladó: Best Agria 4 Bt
 • Megrendelő: Boldizsár Cukrászda által üzemeltetett weboldalon leadott rendelés alapján az édesipari termék, vagy egyéb kiegészítő vevője.
 • Weboldal: Boldizsár Cukrászda által üzemeltetett https://boldizsarcukraszda.hu/ elérési cím alatt található weboldal.
 • Onlinebolt: Az Eladó által üzemeltetett online értékesítési platform
 • Termék(ek): A Weboldalon található édesipari termékek és kiegészítők.
 • Ptk.: A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
 • Kormányrendelet: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm.rendelet

1. Üzemeltetői (eladói) adatok ismertetése

 • Név: Best Agria 4 Bt
 • Székhely: 3300 Eger, Király utca 1
 • Adóigazgatási szám: 22102375-2-10
 • Cégjegyzékszám: 10-06-025947
 • E-mail elérhetőség: boldizsarcukraszda@freemail.hu
 • Telefon: 00 36 36 516 830

2. Jelen Üzletszabályzat hatálya és tárgya

2.1 A jelen Üzletszabályzat hatálya a felek között édesipari termék elkészítésére létrejött vállalkozási jogviszonyra, egyéb kiegészítő Termékek adásvételére, illetve házhozszállítás esetén árufuvarozási jogviszonyra terjed ki. A jelen Üzletszabályzat rendelkezéseitől a felek egyező akarattal írásban eltérhetnek, mely esetben az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései helyébe a felek külön megállapodása lép.

2.2 A Megrendelő és az Eladó megállapodnak, hogy az Eladó által üzemeltetett online bolt a Megrendelő által a Weboldalon megjelölt határidőre elvégzi a Megrendelő által megrendelt típusú és mennyiségű édesipari termék elkészítését. Az Eladó a Weboldalon egyéb kiegészítőket is felkínál megvételre a Megrendelőnek.

3. A megvásárolható Termékek bemutatása és megrendelése

3.1 Az Eladó a Weboldalon online rendelési felületet biztosít a Megrendelő részére, amely rendelési felületen az Eladó a Termékeket megrendelésre kínálja fel a Weboldal látogatói számára.

3.2 A Megrendelő az online felületen az adatok megadása után tudja a Termékeket megrendelni, majd utalással, vagy az átvételkor tudja a vételárat kifizetni.

3.3 A Megrendelő a rendelés elküldésével bízza meg az Eladót a megrendelés teljesítésével.

3.4 Amennyiben a Megrendelő által megvásárolni kívánt Termék az Eladó saját készletéből vagy egyéb forrásból beszerezhető vagy elkészíthető úgy a rendelést az Eladó teljesíti. Amennyiben a megrendelést az Eladó nem tudja teljesíteni, erről a Megrendelőt elektronikus levélben értesíti. Ha az Eladó sem saját készletéből, sem egyéb forrásból nem tudja beszerezni a Megrendelő által megvásárolni kívánt Terméket, úgy az Eladót e tekintetben felelősség nem terheli.

3.5 Az online boltban vásárolt Termékek jellemzőit a Megrendelő az adott Termék mellett feltüntetett adatokból és fényképből ismerheti meg részletesen.

3.6. Az online megrendelés során kizárólag az aktuálisan feltüntetett termékekből lehet választani, egyéb extra/egyedi kéréseket kérjük a megadott rovatban jelölni.

4. A szerződés létrejötte

Az Eladó és a Megrendelő között a szerződés a Weboldalon a „MEGRENDELÉS” ikonra kattintással jön létre. A megrendelésről és az így létrejött szerződésről az Eladó a Megrendelő részére elektronikus levél útján visszaigazolást küld. Az első visszaigazolás a megrendlés tényét nyugtázza, a második visszaigazolás már az árral együtt a rendelés visszaigazolásának tényét.
Amennyiben árainkról előzőleg üzletünkben nem tájékozódott, a megrendelés előtt kérjen árajánlatot.

5. Az árajánlat és a szolgáltatás díja

5.1 A Weboldalon az ARAJÁNLAT ikonra kattintva kérhet árajánlatot, az adatok megadásával.
A nem pontosan vagy hiányosan kitöltött árajánlat kérő, nem kötelezi az eladót a kiajánlott termék vételárának betartására.
Az árajánlat 30 napig érvényes.
Az árajánlat adása nem kötelezi az ajánlat adót a termék elkészítésére.

5.2 Házhozszállítás megrendelése esetén a megrendelt Termék(ek) vételárához az Eladó hozzászámítja házhozszállítási szolgáltatás költségét, melyet előzőleg írásban ajánl ki az árajánlat kérőnek.

6. A megbízástól való elállás

6.1 A megrendelés elküldését, illetve a felek közötti szerződés létrejöttét követően a Megrendelő nem kötelezheti a gyártót a megrendelés módosítására. A megrendelés elküldését követően a Megrendelő a Kormányrendelet 5. § c) szerint a szerződéstől való elállásra édesipari termék vonatkozásában nem jogosult.

6.2 Egyéb – nem romlandó – kiegészítők vonatkozásában a Kormányrendelet 4. § (1) bekezdés alapján a Megrendelőt megilleti az indokolás nélküli elállási jog. Ebben az esetben a Megrendelő köteles az Eladót az elállásról haladéktalanul értesíteni.

6.3 A Megrendelő a megrendeléstől való elállás jogát kizárólag – minimum 36 órával – a Termék(ek) átvételét megelőzően gyakorolhatja.

7. A megbízás teljesítése és a fizetés

7.1 A megrendelt Terméket a Megrendelő az Eladó Weboldalon kiválasztott értékesítési helyén veszi át, előre utalással, vagy az átvétel helyszínén egyenlíti ki annak ellenértékét.

7.2 Amennyiben az előre utalás meghiúsul a rendelés leadása közben, az Eladó a rendelésről automatikusan gépi számlát állít ki, melyet Megrendelő a helyszínen átvételkor ennek megfelelően köteles kiegyenlíteni.
7.3 Amennyiben a rendelés házhozszállítással történik, a megrendelést csak előre utalással teljesítheti a vevő.
Amennyiben a rendlés értéke meghaladja az 5000 forintot vagy a megrendelő egyedi díszítésű tortát rendel, az eladó kérheti a megrendelés előre utalással, melyről a megrendelőt haladéktalanul, értesíti.

7.4 A megrendelés alapján fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló elektronikus levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a Megrendelő személyes átvétel esetében az átvételkor kapja meg.

7.5 A Megrendelő kötelezettsége a Termék(ek)et a kézbesítéskor a futár jelenlétében megvizsgálni, és a Termék(ek)en esetlegesen észlelt sérülést jelezni. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő kárért az Eladót felelősség nem terheli.

7.6 A megrendelés leadásával a szolgátató nem vállalja automatikusan a termék elkészítését a megjelölt határidőre. A megrendelés befogadásának tényéről vagy a megrendelés elutasításának tényéről írásban értesíti a megrendelőt legkésőbb 24 órával a megrendelés után.

7.7 A megrendelés elküldésével egyidőben a rendszer automatikus válaszemailt küld a megrendelőnek a megrendelés adatairól. Ez az adatközléses email nem jelenti a rendelés befogadását vagy visszaigazolását. Ezt a visszaigazolás a szolgáltató egy későbbi emailben küldi. Amennyiben a visszaigazoló vagy adatközlő emailjeinket nem kapja meg, kérem lépjen kapcsolatba üzletünk valamelyikével a megadott elérhetőségeken.

8. Minőségi kifogás és szavatosság

8.1 Az Eladó minőségi garanciát vállal az általa árusított Termékekre.

8.2 Amennyiben a Termékkel szembeni minőségi kifogás a Termék szemmel látható tulajdonságára vonatkozik (pl.: külső sérülés), úgy a Megrendelő kifogását a Termék átvételével egyidejűleg köteles közölni az Eladóval. Amennyiben a Termékkel szembeni minőségi kifogás a Termék szemmel nem látható tulajdonságára vonatkozik, úgy a minőségi kifogását a Megrendelő az adott Termékre vonatkozó eltarthatósági idő lejártáig, de legkésőbb a Termék átvételétől számított 72 óráig jelezheti az Eladónak.

8.3 Ha a megrendelt Termék hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt az Eladó díjmentesen javítja vagy cseréli 48 órán belül.

8.4 Amennyiben az Eladó a hibás Terméket azonos Termékre kicserélni nem tudja, úgy a Megrendelő választásától függően az Eladó a megrendelt Terméket másik Termékkel helyettesítheti, Megrendelőt utólag kárpótolhatja vagy a vételárat a Megrendelő részére visszatérítheti.

8.5 Az édesipari termék a Weboldalon feltüntetett jellemzőktől, illetve a színes fotótól a méret, kialakítás és díszítés vonatkozásában apró eltéréseket mutathatnak (pl. gyümölcsös torták esetén szezonális gyümölcsök alkalmazása), amely apró eltérésekért az Eladót felelősség nem terheli.

8.6 Az Eladó kifejezetten tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a gyümölcsből, diófélékből készült ételek nyomokban magot, héjat tartalmazhatnak. Az ebből eredő esetleges károkért az Eladó felelősséget nem vállal.

8.7 Az Eladó tájékoztatja továbbá a Megrendelőt, hogy az édesipari termékek glutént, szóját, tejet, cukrot tartalmazhatnak!

9. Kártérítési felelősség

9.1 Az Eladót kizárja felelősségét a Termék késedelmes elkészítéséből és szállításából eredő kár tekintetében. Jelen pont szerinti felelősség-kizárás nem alkalmazandó a Ptk. 314. § (1) bekezdésnek megfelelően a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegéssel okozott károk vonatkozásában.

9.2 Az Eladó kizárja felelősségét a tortához rendelt kiegészítő Termék hibás működéséből származó kár tekintetében. A termékfelelősségre vonatkozó szabályok alapján ezen esetekben a Megrendelő a kártérítési igényét közvetlenül az adott Termék gyártójával szemben érvényesítheti.

10. Adatvédelem

Az Eladó Megrendelőre vonatkozóan a birtokába jutott adatokat köteles bizalmasan kezelni, az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítéséhez használhatja fel, az adatokat – hatósági megkeresés kivételével – marketing és reklámcélokra semmilyen formában nem továbbítja.

11. Az édesipari termékek eltarthatósága

11.1 Az édesipari termék megfelelő hűtése és tárolása az átvételt követően a Megrendelő kötelezettsége.

11.2 Hűtött tárolás mellett (+4°C) az édesipari termékek az átvételt követően azonnal fogyasztandó, eltarthatósági időt nem állapít meg a gyártó az áru átvételét követően.

12. Záró rendelkezések

12.1 A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

12.2 A Weboldal böngészésével, és megrendelésének rögzítésével a Megrendelő elfogadja ezen Üzletszabályzat feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.